ELEKTRONİK TARİFE SORUNLARI GRUBU (ETSG) SEKTÖR DUYURUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU PROJESİ YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DÜNYASI DİYALOĞU ETKİNLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 10-11 Mart 2021 tarihlerinde, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliğinin, online toplantı platformunda gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ 'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
UMMAN REKABET MEVZUATI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile, rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ONLINE EXPORT AKADEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; tüm KOBİ'lere yönelik 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 9.30'da Online Export Akademi düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER BELARUS VE SLOVAKYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 21 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Belarus'ta ve 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovakya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
MİLYON KADINA MENTÖR PROJESİ LANSMAN TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; TOBB ve ABD Ticaret Odası arasında imzalanacak 2021 yılı Eylem Planı kapsamında, kadın girişimcilik konusunda işbirliği hususunun da yer aldığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
LİBYA FİRMA-İŞVEREN İDARE GÖRÜŞMELERİ ADRES BİLDİRİMLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Libya İskan ve Altyapı Projelerini Uygulama Teşkilatı'nın (HIB) sözleşme imzaladığı firmalarımıza, sözleşmede belirttikleri adreslerinde bulunamamaları nedeniyle ulaşmakta sorun yaşadığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
HIRVATİSTAN YATIRIM FIRSATLARI KATALOĞU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğunun güncellendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
BOTSVANA 2. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 25 Mart 2021 Perşembe günü, Türkiye-Botsvana Karma Ekonomik Komisyon (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın video-konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2021'DE ÇİN' DE İŞ YAPMAK HUKUKİ YÖNLERİYLE GÜNCEL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ WEBINARI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 19 Şubat 2021 Cuma günü 10.00-11.30 saatleri arasında DTİK Asya Pasifik Bölgesi Komite Başkanı Necdet Demiryürek moderatörlüğünde, “2021’de Çin’de İş Yapmak: Hukuki Yönleriyle Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi” konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2021/5 SAYILI GENELGE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler” konulu genelge yayınlandığı iletilmiştir.

Devamını Oku
YENİ AÇILAN RO-RO HATLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemiz ihracatının değer bazında % 30'unun gerçekleştirildiği uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergah dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşmakta olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
SLOVENYA VE LİTVANYA TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovenya'da, 16 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise Litvanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
GÜNEY SUDAN'DAKİ PROJELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Juba Büyükelçimiz ile Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede gündeme gelen ticari ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesine Güney Sudan'ın önem atfettiği belirtilerek, Türk şirketlerinin anılan projelere destek vermelerinden ve Güney Sudan'a yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarının ifade edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız