EKSPERTİZ RAPORU

Sınai üretim yapan, sınai üretim için hammadde ve/veya yardımcı madde temin eden, Odamız üyesi olan veya olmayan kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda, (ihracat, ithalat, mahrece iade, fire, ihtiyaç maddeleri miktarı, ürün özelliği, vb) sorunlarını çözmek amacıyla düzenlenen raporlardır.

Ekspertiz Raporu Konuları;

Talep sahiplerince genel anlamda ihtiyaç duyulan aşağıdaki konularda rapor düzenlenir. Rapor ücretleri KAYSO Hizmet Ücret Tarifesinde belirtildiği gibidir.

 • Ürün Girdi Miktarlarının Tespiti,
 • İmalat Esnasında Oluşan Fire / Zayiat Oranı Tespiti,
 • Hasarlı Makine Tespiti,
 • Yakıt İhtiyaçlarının Tespiti,
 • Üretilen Malların Yerlilik Oranlarının Tespiti,
 • Mahrece İade / Tamir / Bakım Raporları,
 • Makine İthalatı Raporları,
 • Rayiç Kıymet Takdir Raporları,
 • Fiili Tüketim / Sarfiyat Raporları,
 • Teknik Kapasite Raporları,
 • Yerli Malı Belgesi,
 • Su İhtiyaç Belgesi,
 • Diğer, Her Türlü İhtiyaca Karşılık DüzenlenenSair Belge ve Raporlar.


Başvuru Şekli ve İstenilen Belgeler;

Ekspertiz Raporları ile ilgili başvuruların, firmanın antetli (başlıklı) kağıdına yazılı, konuyu tam ve net açıklayıcı olması gerekmektedir. Ayrıca firmadan irtibat kurulacak kişinin bilgilerinin de başvuru dilekçesine yazılmış olması gerekmektedir.

Daha Detaylı Bilgi İçin;
A. Savaş Ertuğrul (sertugrul@kayso.org.tr),
M. Yüksel IŞIK (myisik@kayso.org.tr);

(0 352) 245 1050 - Sanayi Ticaret Raporlama Birimi

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler