ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ HK.

04 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 5174 sayılı kanun 10. madde ikinci ve üçüncü fıkraları “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.’’ şeklindedir.

Ayrıca “Ocak ayında yapılacak güncelleştirme işlemleri sonucunda, yönetim kurulu kararıyla üyeliği askıya alınan üyelerden, bu kararı takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin ticaret sicili kaydının re’sen silinmesi için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ticaret sicili müdürlüğüne ihbarda bulunulması ve bu ihbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydının silinmiş sayılacağı…” hükmünü içermektedir.

Bu bağlamda ekte sunulan veya www.kayso.org.tr web adresimizde yer alan formun doldurularak 31.01.2024 tarihine kadar Odamızın 245 10 40 nolu faksına veya smi@kayso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ek: Üye bilgi güncelleme formu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler