ÜSAİV

ÜNİVERSİTE SANAYİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ VAKFI


Vakfın Kuruluşu: 27.12.1985
Vakfın Merkezi: Kayseri
Vakfın Adresi: Kayseri Sanayi Odası Kocasinan Bulvarı No:161 Kocasinan / KAYSERİ


Vakfın Kuruluş Amaçları:

1. Günün teknolojisine uygun şekilde sanayiye yönelik araştırma yapılması; için; Üniversite Sanayi İşbirliğini sağlamak, sanayicilerin karşılaştığı sorunları belirlemek, Üniversitelerden bu sorunlara çözüm getirilmesine yardımcı olmak.

2. Üniversitelerde sanayiye yönelik son teknolojiye göre yapılan araştırmaları desteklemek, laboratuarlar, atölyeler kurmak, araç ve gereçleri temin etmek, sanayicilere son gelişmelere yönelik olarak ışık tutmak, Üniversite ile Sanayideki elemanların ortak araştırma yapmalarını sağlamak ve bu araştırmaları desteklemek.

3. Başarılı muhtaç öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında staj, ihtisas, doktora yapmak imkanı sağlamak.

4. Vakfın yönetim kurulunca uygun görülecek yerlere öğrenci yurtları, Kütüphaneler, Kantinler, İş yerleri açmak ve işletmek.

5. Her alanda ve bilhassa günümüz teknolojisiyle ilgili alanlarda elemen ve bilim adamları yetiştirmek için imkanlar sağlamak, çeşitli bilim dallarında uluslar arası gelişmelerden Türk gençliğinin ve sanayicilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla seminerler, konferanslar sempozyumlar düzenlemek.

6. Öğretim, eğitim ve araştırmalara teşvik için ilmi ve edebi alanlarda, günün teknolojik gelişmeleriyle ilgili dergi, bülten, gazete ve kitap gibi her türlü yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.


Vakfın her türlü iltizam ve tasarrufu işlemlerde bulunabilir, her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, mal varlığına giren mal ve hakları elden çıkarabilir ve değiştirebilir. Borç para alır, vakıf amacına giren hizmetleri gerçekleştirmeye yararlı her türlü bağışı kabul eder.

Vakfın Organları:

a.Genel Kurul

b.Yönetim Kurulu

c.Denetçiler Kurulu

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler