TEKNOPARK

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.


Kuruluş
Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak toplamda 250.549,80 m2’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. Yönetici şirket Erciyes Teknopark A.Ş. Erciyes Teknopark’ın vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark A.Ş. 8 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur.

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Üniversitesi kampus alanında kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır.
Erciyes Teknopark A.Ş., bilimsel araştırmaların teknolojik ürünlere dönüştürülmesi ve beyin göçünün önlenmesi yoluyla ülkenin ekonomik ve bilimsel gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. Erciyes Teknopark A.Ş., ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara, uygun maliyetler çerçevesinde, dünya kalitesinde etkin teknopark hizmetleri sunmaktadır.

TEKNOPARK Nedir, Ne Sunar, Yararları Nelerdir?

AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak.

Yörenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.

Bölgeye yabancı sermaye çekmek.

Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.

Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel yakınlık yoluyla üniversite kampuslerine benzer, kompakt ve düzenli planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek.

Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak.

Yarattıkları kaliteli istihdam sayesinde bulundukları çevrenin refah düzeyini arttırmak vb.

Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak.

AR-GE ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde artış sağlamak ve bu tarz ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak.

Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.

Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticaretleştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.

Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.

Akademik personel ve öğrenciler için iş ve danışmanlık fırsatları yaratmak.


Teknoparkların Doğuşu ve Gelişimi

1950'li yılların sonunda Stanford Üniversitesi mali zorluklardan dolayı özel sektörle yaptığı işbirliği ile bugünkü Silikon Vadisinin temelini attı. Soğuk savaş dönemi özellikle ABD'de ARGE projelerinde üniversitelerin rolünü arttırırken MIT Route 128 gibi pek çok yeni araştırma parkının kurulmasına neden oldu.1980'li yıllarda Avrupa'da hızla yayılan teknokentler özellikle AB'nin bölgesel planlama unsurlarından birisi olarak dikkati çekti. Yaşanan politik ve ekonomik değişimler pazara yönelik ARGE faaliyetlerini hızlandırdı. 1990'lı yıllarda girişimciliğe verilen önem kuluçka merkezleri gibi yeni açıları gündeme getirdi. 2000'li yıllarla birlikte teknolojik rekabetin bir unsuru oldu.

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.YÖNETİM KURULU LİSTESİ

YÖNETİM KURULU


Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Erciyes Teknopark A.Ş.
Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Murat DOĞAN
Başkan Vekili: Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Üye: Prof. Dr. Hüseyin ALTINDİŞ
Üye: Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
Üye: Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Üye: Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
Üye: Prof. Dr. İbrahim NARİN
Üye: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye: Tahir NURSAÇAN
Üye: Ömer GÜLSOY
Üye: ALİ OĞUZÖNDER
Üye: Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ

Erciyes Teknopark A.Ş.
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

Prof. Dr. Mahmut DOĞAN Başkan
Bilgin YAZLIK Üye
Sema ASLAN Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN Üye

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler