USTALIK - KALFALIK

 

KALFALIK / USTALIK BELGELERİNİN TASDİKİ

Odamıza kayıtlı üyelerimizin işyerlerindeki çalışanlarının Ustalık ve Kalfalık Belgeleri alabilmelerini teminen, ustalık ve kalfalık imtihanlarına girebilmeleri için gerekli olan belgelerinin tasdik edilmesi işlemidir.

Bu işlemler Odamız SİCİL VE MALİ İŞLER birimi tarafından tasdik edilmektedir

ÇIRAKLIK BELGESİ

Odamız üyesi işyerlerinde çalışan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çıraklık Okullarında eğitim gören öğrencilerin çıraklık sözleşmelerinin Odamızca tasdik edilmesi işlemidir.

Genel Hükümler:

Bu Sözleşme,3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim kanunu ile Bu kanuna göre hazırlanan yönetmeliklere ve konuyla ilgili olarak MEB ca alınan kararlara uygun olarak Çırak adayının kendisi,velisi yada vasisi ile işyeri sahibi veya temsilcisi arasında imzalanır.

Sözleşmeye Yazılan bilgilerin Doğruluğundan sözleşmede imzası Bulunan Kişiler Sorumludur.

Dört suret olarak düzenlenecek olan Çıraklık sözleşmesinin Birer sureti ilgili taraflarda,Bir sureti işverenin Bağlı bulunduğu Meslek Kuruluşunda(KAYSO),Bir sureti de Çırağın Teorik Eğitim göreceği Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Bulunur.

Odamız SİCİL VE MALİ İŞLER birimi tarafından tasdik edilen evraklar Yukarıda Belirtilen Hükümler Doğrultusunda İlgili Yerlere verilmek Üzere Tasdik edilir.

 

Bilgi : mekici@kayso.org.tr ; neroglu@kayso.org.tr ; zbyilmaz@kayso.org.tr  ve (0 352) 245 10 50 numaralı telefondan Sicil ve Mali işler Birimi ile görüşünüz.

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler