KAYHAM

 

KAYHAM (KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ)

Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış tüm eserleri bir merkezde toplamak, Kayseri ile ilgili yazılacak eserleri, Kayseri'nin sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik temel verilerini, göstergelerini ve yapısal özelliklerini sürekli, düzenli ve yazılı olarak takip altına almak amacıyla kurulmuştur.

Proje haline getirilen bu düşünce AB yerel kalkınma hibe programları kapsamında kabul edilmiş olup, maddi olarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

12 ay süren bu projenin ilk 6 ayında eserler toplanmış ve sistem kurulmuş, İkinci 6 ayında ise, hizmet sunulmaya başlanmış ve kurulan sistem değerlendirilerek alınacak geri beslemeler ile proje amaçlarına uygun olarak yürütülmüştür. Proje süresinin sona ermesiyle birlikte Erciyes Üniversitesi sorumluluğunda, kütüphaneci ve istatistikçi uzmanların istihdam edilmesi ile KAYHAM'ın sürekliliği sağlanmıştır.


KAYHAM'IN Hedef Grupları:

Ulusal ve uluslararası ticarete yönelik imalat yapan yerel firmalar ve bu firmalarla Ar-Ge projesi yürüten Erciyes Üniversitesi araştırmacıları, Kayseri Sanayi Odası üyeleri, Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve diğer araştırmacılardır.

KAYHAM'IN Temel Faaliyetleri

Bilgi ve belgelerin elde edilmesi, toplanan bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, kaynaklarla ilgili veritabanı oluşturulması, klasik kütüphane hizmetlerinin verilmesi, araştırma raporları hazırlatılması, web portalı oluşturulması, eğitim ve atölye çalışmaları, raporların yazılması gibi faaliyetler yapılmaktadır.

KAYHAM'da Yönetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.      Yrd. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU (Müdür)

2.      Arş. Gör. Dr. Fatma ÜNLÜ (Müdür Yardımcısı)

3.      Doç Dr. Oğuzhan TÜKER (İ.İ.B.F.)

4.      Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN (İ.İ.B.F.)

5.      Yrd. Doç. Dr. M. İnanç ÖZEKMEKÇİ  (İ.İ.B.F.)

6.      Yrd. Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ (Mimarlık Fakültesi)DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

1.      Prof. Dr. Rıfat YILDIZ

2.      Arş. Gör. Behiye ERASLAN (Güzel Sanatlar Fakültesi)

3.      Yaşar ELDEN (15 Temmuz Kampusü Kütüphane Dok. Daire Bşk)

4.      Şirvan GÜNERİ (Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü)

5.      Seyfi BÜYÜKİNCE (KAYSO Temsilcisi)

6.      Yusuf ÖZKAN (KAYSO  Temsilcisi)

7.      Bahri COŞKUN (KTO Temsilcisi)

8.      Celal HASNALÇACI (KTO Temsilcisi)

9.      Hüseyin ÖZTÜRK (T.C. Kayseri Valiliği Temsilcisi)

10.    Nurettin Saim TOKER (T.C. Valiliği Temsilcisi)
KAYHAM'ın İştirakçileri


Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'dır. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu iken, Kayseri Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kamu yararına çalışan vakıftır. Bu üç kuruluş proje maliyetinin %10,46'sına tekabül eden 6361,57 EURO'yu eşit miktarlarda ortak olarak ödemeyi taahhüt etmişlerdir.


KAYHAM İletişim Bilgileri

Adres: Erciyes Üniversitesi Kayseri Hafıza Merkezi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 38039 KAYSERİ

Tel: +90 (352) 4374937 Dahili: 13451 - 13452 Faks: +90 (352) 4375239 E-Posta: kayham@erciyes.edu.tr

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler