NASIL ÜYE OLUNUR?

Kayseri Sanayi Odası Sicil ve Mali İşler Birimi, ilgili mevzuat çerçevesinde sanayici firmaların Kayseri Sanayi Odası'na üyelikleri ile ilgili işlemleri ve üye aidat tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütür.


01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır.


KAYSERİ SANAYİ ODASI 'na KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Odaya Kayıt Müracaat Formu İçin Tıklayınız tıklayınız

 
HÜKMİ ŞAHISLAR İÇİN :  
1. Kayıt Beyannamesi (Odadan alınacak). Tıklayınız
2. Şirket Yetkililerin İmza Sirküleri aslı
3. Şirket Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri,
4. Şirket Yetkililerin İkametgah İlmuhaberi
5. Şirket Yetkililerin 2'şer Adet Fotoğrafı,
6. Makine Parkı Listesi,
7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Tic. Sicil Memurluğundan alınacak asıl),
8. Vergi Levhası Fotokopisi,
9. İşçi Çalıştırdığına belgeleyen ve SSK'ya verilen bordro Fotokopisi,(En az 10 İşçi)
10. Şirket Ana Sözleşmesi.
11. Ticaret Sicil Gazetesi.
12. Kimlik Kartı Talep Formu
13. Başka Bir Odaya Kayıtlı İse Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge Aslı
HAKİKİ ŞAHISLAR İÇİN :  
1. Kayıt Beyannamesi (Odadan alınacak).Tıklayınız
2. Firma yetkilisine ait İmza Sirküleri-aslı
3. Firma Yetkilisine ait Nüfus Cüzdan Sureti,
4. Firma Yetkililerine ait İkametgah İlmuhaberi,
5. FirmaYetkilisine ait 2 Adet Fotoğrafı,
6. Makine Parkı Listesi,
7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Tic. Sicil Memurluğundan alınacak asıl),
8. Vergi Levhası Fotokopisi,
9. İşçi Çalıştırdığına belgeleyen ve SSK'ya verilen bordro Fotokopisi,(En az 10 İşçi)
10. Ticaret Sicil Gazetesi.
11. Kimlik Kartı Talep Formu
12. Başka Bir Odaya Kayıtlı İse Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge Aslı

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Döküman
Madde 5

Madde 9

Madde 10

Odaya Kayıt İçin Müracaat Formu

Kayıt Beyannamesi (Odadan alınacak)

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız