NASIL ÜYE OLUNUR?

Kayseri Sanayi Odası Sicil ve Mali İşler Birimi, ilgili mevzuat çerçevesinde sanayici firmaların Kayseri Sanayi Odası'na üyelikleri ile ilgili işlemleri ve üye aidat tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütür.


01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır.


KAYSERİ SANAYİ ODASI 'na KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
HÜKMİ ŞAHISLAR İÇİN :  
1. Şirket Yetkililerin İmza Sirküleri aslı
2. Şirket Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri,
3. Şirket Yetkililerin İkametgah İlmuhaberi
4. Şirket Yetkililerin 2'şer Adet Fotoğrafı,
5. Şirket Resmi Kep Adresi Bildirir Yazı
6. Makine Parkı Listesi,
7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Tic. Sicil Memurluğundan alınacak asıl),
8. Vergi Levhası Fotokopisi,
9. İşçi Çalıştırdığına belgeleyen ve SSK'ya verilen bordro Fotokopisi,(En az 10 İşçi)
10. Şirket Ana Sözleşmesi.
11. Ticaret Sicil Gazetesi.
12. Başka Bir Odaya Kayıtlı İse Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge Aslı
13. Firmanın Tabela ve İmalata Ait Fotoğrafları
14. Beyanname, Müracaat Formu, Dilekçe, Tetkik Formu (Sayfanın Altında Belgeler Mevcuttur)
HAKİKİ ŞAHISLAR İÇİN :  
1. Firma yetkilisine ait İmza Sirküleri-aslı
2. Firma Yetkilisine ait Nüfus Cüzdan Sureti,
3. Firma Yetkililerine ait İkametgah İlmuhaberi,
4. Firma Resmi Kep Adresi Bildirir Yazı,
5. FirmaYetkilisine ait 2 Adet Fotoğrafı,
6. Makine Parkı Listesi,
7. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Tic. Sicil Memurluğundan alınacak asıl),
8. Vergi Levhası Fotokopisi,
9. İşçi Çalıştırdığına belgeleyen ve SSK'ya verilen bordro Fotokopisi,(En az 10 İşçi)
10. Ticaret Sicil Gazetesi.
11. Başka Bir Odaya Kayıtlı İse Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge Aslı
12. Firmanın Tabela ve İmalata Ait Fotoğrafları
13.
Beyanname, Müracaat Formu, Dilekçe, Tetkik Formu (Sayfanın Altında Belgeler Mevcuttur)

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

ÜYELİK DİLEKÇESİ

TETKİK RAPORU

PERSONEL TAAHÜTNAMESİ

MÜRACAAT FORMU

HÜKMİ BEYANNAME

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler