İNCESU OSB

 

KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL DURUM :

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir.

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha.lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma bedelleri ilgililere ödenmiştir.

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır.


KONUMU: İncesu OSB Kayseri – Niğde Devlet Karayolu üzerinde 37. Km'de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre boyunca hem sınırdır. Demiryolu istasyonu yapımı için projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle DDY Genel Müdürlüğünce başlatılmış durumdadır.


ARSA DURUMU: 02 Nisan1998 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İncesu OSB İmar Planı toplam 390 Ha. lık sanayi parsel alanı üzerinde, 5000 m2 ile 279.000 m2 arasında değişen 6 tip 157 adet parsel teşekkül etmiştir. Mevcut durumda 155 sanayi parselinden 146 adedi katılımcılara tahsis edilmiş durumdadır. 5 adet boş parsel mevcut olup 4 adet parsel tahsis harici bırakılmıştır. 

Geri kalan 210 Ha. alan, idari bina ve sosyal tesisler, yeşil alan, yollar ve oto parklar, sağlık koruma bandı ve arıtma tesisleri olarak planlanmıştır.

İncesu OSB, özel ve ihtisas OSB olmadığı için herhangi bir sektörde tesis kurmak isteyen girişimciye tesis kurma şartlarını yerine getirmesi kaydıyla arsa tahsisi yapılmaktadır.

2013 yılı 1 Ocak itibariyle toplam 462.000 m2 ve 5 ayrı boş parsel mevcuttur. Peşin ödemede 20 TL/m2 ve vadeli ödemede 23 TL/m2 olup, %10 peşin kalanı 36 eşit taksit şeklindedir.


Güncel boş parsel bilgilerini ve tahsis bedellerini öğrenmek için +90 352 698 65 90 numaralı telefonu arayabilirsiniz.


PROJE DURUMU: Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon Yağmur Suyu, AG, OG, Elektrik enerji) 23 Ağustos 1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.


ALTYAPI DURUMU:

1. YOL: 19.7 km'lik İmar yollarının (15,20,30 m genişlikte) alt temel inşaatı tamamlanmıştır.

Bölge giriş yolu (1,4 km çift yönlü) ve 2.cadde imar yolu (1,4 km tek yönlü) kilitli beton parke kaplamaları ve kaldırımları yapılarak hizmete sunulmuştur.

2. ELEKTRİK: AG-OG elektrik şebeke tesis inşaatı bitirilmiş olup her parselde elektrik mevcuttur. 2012 yılı toplam elektrik tüketimimiz 5 milyon kwh'a ulaşmıştır.

3. DOĞALGAZ: Doğalgaz iletim hattı bölgemiz içerisine kadar 8” çelik boru ile getirilmiş, bölge içi dağıtım hattı çelik ve PE hatla yapılmış parsel bağlantılarının %60'ı ve toplam altyapının %90'ı tamamlanmıştır. 2012 yılında toplam 3 milyon m3 doğalgaz tüketimine ulaşılmıştır.

4. SU: 2 adet sondaj su kuyusu açtırılmıştır. Toplamda bu iki kuyudan 50 lt/sn debi elde edilmektedir. Buradan terfi hattı ile depoya su basılmaktadır.

5000 m3'lük su depomuzdan şebekemize ortalama 10 atü basınçla su verilmektedir. Her parselin önünde PE borularda su hattı mevcuttur.

5. ÇEVRE: Bölge sahamıza batı cephesindeki dağ eteğinden gelecek yağmur suyu taşkınını koruyacak 3,5 km'lik açık beton kanal yaptırılmış, ayrıca bölge etrafı beton direkli tel çit ile korumaya alınmıştır.

Bölge içerisine ve sağlık koruma bandına toplam 26.000 adet yeni fidan dikilmiş ve otomatik sulama tesissatı yaptırılmıştır.

Hizmet binamızda Eylül 2006 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bakanlık onaylı yağmur suyu ve kanalizasyon projelerimiz hazırdır. Yakın zamanda inşaata başlanması planlanmaktadır.

Arıtma tesisi için ihtiyaç ve kapasite henüz belli olmadığı için şu aşamada etüt ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.


YAPILAŞMA DURUMU: Ocak 2013 itibariyle 8 firma Yapı Kullanım İzni almış olup bunların 6 tanesinde fiili üretim devam etmektedir. Bu firmalarda toplam 300 kişi istihdam edilmektedir.

İnşaatı devam eden 4 firmaya ilaveten toplam 25 ayrı parsel için yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Ağırlıklı sektör olarak ısı yalıtım sektörü ön plandadır.


Müteşebbis Teşekkül Heyeti

İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti Kayseri Valisi başkanlığında, OSB'nin ortağı olan 4 farkı kuruluştan katılan toplam 14 temsilciden oluşmaktadır.Bu kuruluşlar; Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, Kayseri Sanayiciler Derneği ve İncesu Belediyesidir.

 

İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL HEYETİ

Adı Soyadı

Heyetteki Görevi

Kurumu/Ünvanı

Kurum/Firma

Gökmen ÇİÇEK

BAŞKAN

KAYSERİ VALİSİ

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

Memici KIZILKAYA

BAŞKAN VEKİLİ

KAYSERİ SANAYİCİLER DERN.BAŞK.

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

Abdullah  KALKAN

Üye

VALİ YARDIMCISI

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

Ali Ramazan ESEN

ÜYE

 (Denetim Kurulu Üyesi)

KAYSERİ YİKOB

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

Metin  DURSUN

ÜYE

KAYSERİ YİKOB

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

İrfan PÜSKÜLLÜ

ÜYE

KAYSERİ SANAYİ ODASI

Kayseri Sanayi Odası

Mustafa  ATEŞ

ÜYE

KAYSERİ SANAYİ ODASI

Kayseri Sanayi Odası

Abidin ÖZKAYA

ÜYE

KAYSERİ SANAYİ ODASI

Kayseri Sanayi Odası

Cemal DENER

ÜYE

KAYSERİ SANAYİ ODASI

Kayseri Sanayi Odası

Yılmaz BÜYÜKNALBANT

ÜYE

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

Yaşar ORÇAN

ÜYE

İNCESU BELEDİYESİ

İNCESU BELEDİYESİ

Yaşar EKİNCİOĞLU

ÜYE
(Denetim Kurulu Üyesi)

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

Mustafa  İLMEK

ÜYE

İNCESU BELEDİYESİ

İNCESU BELEDİYESİ

Bekir KARATAŞ

ÜYE

İNCESU BELEDİYESİ

İNCESU BELEDİYESİ

Ali EMİNEL 

ÜYE

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

KAYSERİ SANAYİCİLER DERNEĞİ

 

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Görevi

Kurum/Firma

İRFAN PÜSKÜLLÜ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Kayseri Sanayi Odası

YILMAZ BÜYÜKNALBANT

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN VEKİLİ

Kayseri Sanayiciler Derneği

Abdullah  KALKAN

YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

ABİDİN ÖZKAYA

YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

Kayseri Sanayi Odası

MUSTAFA İLMEK

YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

İncesu Belediyesi

 

DENETİM KURULU

Adı Soyadı

Görevi

KURUM/FİRMA

ALİ RAMAZAN ESEN

DENETİM KURULU

                  ÜYESİ

Kayseri Yatırım İzleme ve Kord.Bşk.lığı

Yaşar EKİNCİOĞLU

DENETİM KURULU

                  ÜYESİ

Kayseri Sanayiciler Derneği


Bölge Müdürü
Recep YILDIZ İnşaat Mühendisi

İRTİBAT BİLGİLERİ


KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI

Kayseri - Adana karayolu 39 km (Taksan Yanı ) İNCESU / KAYSERİ
Tel: (0352) 698 65 90-91 Fax: (0352) 698 65 98
http://www.incesuosb.org.tr - info@incesuosb.org.tr 

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler