KAYSO YEŞİL

VİZYONUMUZ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması muhtemel yeni sistemlerin Üyelerimiz adına doğuracağı risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, sanayiciye rehberlik edecek çalışmalarını “KAYSO Yeşil Dönüşüm Ofisi” bünyesinde takip etmekte ve hayata geçirmektedir.

KAYSO Yeşil Dönüşüm Ofisi temel amaçlarından biri; İklim Değişikliği, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde üretimin merkezine, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları alacak şekilde sanayi şirketlerimizin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine katkı sağlayarak “rekabetçi sürdürülebilirlik” yetkinliklerini artırmalarına destek olmak ve yeni projeler geliştirmelerine öncülük etmektir.

KAYSO olarak, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi”, “Döngüsel Ekonomi” ve “Sürdürülebilirlik ve Finans” temaları altında küresel ve ulusal gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasını, sanayi farkındalığının artırılmasını, üyeler ve paydaşlar için değer yaratılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca; “Yeşil Dönüşüme Hazırlık”, “Yeşil Mutabakatın Sanayiye Etkileri”, “Sürdürülebilirlik”, “Yalın Dönüşüm ve Verimlilik” gibi tematik alanlarda değer yaratacak projeler hedefliyoruz.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi

KAYSO, Yalın Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşümün, tüm iş süreçlerine ve karar verme mekanizmalarına tamamen entegre edilmesi gereken, stratejik bir konu olduğuna inanmaktadır. Çünkü “Sürdürülebilir Kalkınma ve Verimlilik” ancak bu şekilde sağlanabilecektir. 

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi alanında; iklim değişikliğinin etkilerini sanayi perspektifi ile tanımlamak, bu etkileri azaltmak ve gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve düşük karbonlu bir ekonomik modele geçiş için gereken çalışmalara odaklanacaktır.

Öncelikli Konular;

 • İklim Değişikliğine Uyum Ve Emisyon Azaltım Stratejileri,
 • AB Yeşil Mutabakatı,
 • Emisyon Ticaret Sistemi ve Karbon Borsası,
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
 • Temiz Üretim Teknolojileri,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
 • Yalın Dönüşüm ve Kaynak Verimliliği
 • Enerji Dönüşümü ve Kaynak Verimliliği
 • Mevzuata Uyum ve Risk Yönetimi

 

Döngüsel Ekonomi

Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi ve döngüsel iş modelleri sanayi sektörlerinin kaynak verimliliği üzerinden maliyet avantajı yaratmasına ön ayak olur.

Döngüsel Ekonomi alanında; döngüsel ekonomi konusunda iş dünyasında farkındalık yaratılması, iş birliği ve etkileşimin artırılması, üretim süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasında kolaylaştırıcı olunması konularına odaklanacaktır.

Öncelikli Konular;

 • Doğru Atık Yönetimi,
 • Döngüsel Ekonomi Analizi,
 • Endüstriyel Simbiyoz,
 • Kimyasal Ve Su Yönetimi,
 • Değer Zinciri Ve Yaşam Döngüsü Analizi,
 • Yenilikçi İş Modelleri,
 • Döngüsel Ürün Ve Hizmet Tasarımı,
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Yeşil Satın Alma / Yeşil Tedarik
 • AB Döngüsel Ekonomi Mevzuatına Uyum.

Sürdürülebilirlik ve Finans

Sürdürülebilir finans, geçtiğimiz dönemde önemi daha da çok anlaşılan hem Türkiye hem uluslararası piyasalarda uygulamalarını gittikçe daha fazla görmeye başladığımız yeni finans anlayışı olmaya başlamıştır.

Bu yeni sürdürülebilir finans anlayışı, kurumlara yeni bir iş stratejisi ve alan yaratma fırsatı da sunmaktadır.

Sürdürülebilir Finans alanı; Türkiye finans sektörü başta olmak tüm sektörlerde sürdürülebilirlik olgusunu yaymayı, bu konuda mevcut imkanlar ile İSO üyelerini buluşturmayı ve ihtiyaç duyulan finansal kaynağın yaratılmasında özel sektörü harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Öncelikli Konular;

 • Düşük Karbonlu Ve Kapsayıcı Büyüme İçin Yeni Finansal Ürünlerin Araştırılması,
 • Mevcut Finans İmkânları İle Üyelerin Buluşturulması,
 • Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı İşbirliklerinin Artırılması,
 • Yeşil İklim Fonlarının Araştırılması ve Üyelerin Bilgilendirilmesi.

KAYSO Yeşil Dönüşüme Odaklandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisi etkinlikleri kapsamında düzenlediği, eğitim seminer ve panellere bir yenisini daha ekledi. KAYSO ev sahipliğinde sanayicilere yönelik, “Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi‘’ konulu panel düzenlendi.


 

--Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Webinarı--


ORAN Kalkınma Ajansına TDP kapsamında Sanayide Yeşil Dönüşüme Hazırlık Proje başvurusu yapılmıştır.
 

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler