TÜRK MALI BELGESİ

 

IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış olunduğunu belgeleyen ve Türk Malı Belgesi’ni onaylatmak üzere Odamıza başvurduğunuzda;  onay işlemlerinin yapılabilmesi için Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firmadan temin edilerek ilgili Odamıza ibraz edilebilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Eksik belge bulunması halinde onay işlemi yapılamayacağından lütfen gerekli evrakların tamamının hazırlanmış olduğunu kontrol ediniz.

1-Firmanız antetli kağıdına hazırlanmış Türk Malı belgesi kullanmak istediğinizi belirtir dilekçe,
2-Belge satış talepnamesi 
3-IPA Programı sözleşmesinin bir sureti veya proje kapsamında alınmış KDV istisna belge sureti,
4-Oda üyesi olmayan firmalar için son 3(üç) ay içerisinde bağlı bulunduğu Oda tarafından onaylı faaliyet belgesi,
5-Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite rapor fotokopisi. Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti.
6-Ürünün üretiminde kullanılan tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb destekleyici belgeler. Eğer menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretim gerçekleşti ise; ithalat beyannamesi, alış faturası, vergilerinin ödendiğine dair makbuzlar.
7-Taahhütname 


. Belge Doldurma Usulü 
. Türk Malı Belgesi Örneği (Ön)
. Türk Malı Belgesi Örneği (Arka) 


Yüklenici ve üretici firma Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Onay işlemi için Odamızdan matbu olarak temin edilecek olan Türk Malı Belgesi Ek.3 detayları belirtilen usule göre doldurulduktan; belgenin arka yüzündeki “Üretici Beyanı” kaşe imza edildikten sonra tüm destekleyici belgeler ile Odamıza ibraz edilecektir. Belgenin satış ve onay bedeli 250 TL’dir.

Konu ile ilgili bilgi almak ve istenilen belgeleri öğrenmek için bizimle irtibata geçebileceğiniz e- posta adresleri; htok@kayso.org.tr

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Belge satış talepnamesi

Taahhütname

Belge Doldurma Usulü

Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler