YERLİ MALI BELGESİ

TOBB tarafından yayımlanan Yerli Malı Belgesi Düzenleme Usul ve Esasları ile söz konusu esaslar kapsamında Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmesi için gereken evraklar ile formlar eksiksiz bir şekilde tanzim edilerek Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracat evraklarını doldurup, kaşe imza yaptırdıktan sonra tarayarak, aşağıdaki e-posta adreslerine PDF formatında gönderebilirsiniz. 

Talep dilekçenizde, Kapasite Raporunuzda/Sanayi Sicil Belgenizde yazan her bir ürün için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi düzenlenmesiniz talep edebilirsiniz.

Yine talep dilekçenizde, birleştirilebilecek olan ürünleriniz için tek bir Yerli Malı Belgesi düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Bu talep için kapasite raporunuzda TABLO: II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ bölümünde ürün adlarının karşısında bulunan madde kodlarının ilk iki hanesinin aynı olması ve yerlilik oranlarının %100 olması gerekmektedir.

Ayrıca, belge başına TOBB banka hesaplarından birine 900,00 TL ve KAYSO hesaplarından birine de 1.840,00 TL yatırılması, makbuzunun başvuru evrakları ile birlikte Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.

TOBB Hesapları:

Akbank Bakanlıklar Şubesi........................ : IBAN: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Halkbank Çukurambar Şubesi.................... : IBAN: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38

İş Bankası Akay Şubesi.............................. : IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

Vakıfbank Merkez Şubesi.......................... : IBAN: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

Ziraat Bankası Akay Şubesi........................: IBAN: TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32


KAYSO Hesapları:

Halkbank Kayseri Ticari Şubesi................. : IBAN: TR87 0001 2009 4920 0016 0000 14

Garanti Bankası Kayseri Ticari Şubesi........: IBAN: TR60 0006 2001 6130 0006 2969 64

İş Bankası Kayseri Şubesi.......................... : IBAN: TR49 0006 4000 0015 3000 0236 61

Müracat evraklarını ve eklerini ilgililerine kaşe, imza yaptırdıktan sonra tarayıp, aşağıda verilen e-posta adreslerine PDF formatında gönderebilirsiniz. Bu durumda asıl evrakları Odamıza elden getirmenize gerek yoktur.

Daha Detaylı Bilgi İçin;

Sevgi DÜZEN ( 0 352 ) 315 48 26  (raporlama@kayso.org.tr)
                   

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
YMB Taahhütname

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

Hesap Cetveli Doldurma Talimatı

ÖRNEK YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ

YERLİ MALI BELGESİ TEBLİĞİ

YMB TOBB ESASLARI

TOBB BANKA HESAP NUMARALARI

Yerli MAlı Belge Dilekçesi

YERLİ MALI BELGESİ İÇİN MALİ VERİLERİ İNCELEME İZİN DİLEKÇESİ

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler