UFUK AVRUPA_ AVRUPA YENİLİK EKOSİSTEMLERİ'NDE (EIE) YENİ FIRSATLAR ETKİNLİĞİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek olan "Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde (EIE) Yeni Fırsatlar" etkinliğinin 17 Kasım 2022 tarihinde

Devamını Oku
DOMİNİK İHRACAT VE YATIRIM AJANSI DİREKTÖRÜ'NÜN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'Nİ ZİYARETİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Dominik Cumhuriyeti’nin, Karayiplerdeki en büyük ekonomi olduğu ve Dünya Bankasına göre üst gelir grubunda yer alan gelişme yolundaki bir ülke olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Devamını Oku
TÜRKİYE - MACARİSTAN VIII. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Sekizinci Dönem Toplantısı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto eşbaşkanlıklarında 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmiş olup,

Devamını Oku
BAHREYN UYDU KANALI PAKETİNİN YAYIN SİSTEMİ YÜKSELTME İHALESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Manama Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Bahreyn Enformasyon İşleri Bakanlığı’nın Bahreyn uydu kanalı paketinin yayın sistemini yükseltmek için uluslararası bir ihale başlattığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
KREDİ GARANTİ FONU DESTEK PAKETLERİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazı ekinde; Kredi Garanti Fonu’nun KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan TOBB’un da ortağı olduğu bir finansman kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
NİJERYA ELEKTRONİK SOHBETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazı ekinde; 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Nijerya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı "İnşaat Malzemeleri ve Elektrikli Teçhizat" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2017-625 SAYILI REGÜLASYONU GEREĞİNCE LABORATUVAR KONTROLÜNDEN GEÇMİŞ ÜRÜNLERİN ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazı ekinde; Ticaret Bakanlığı’nın ekte bir örneği sunulan yazısına ve Sofya Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine yönelik itiraz prosedürü ve ikinci analiz sürecine ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
ONLİNE EĞİTİM'ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİYLE BAĞLANTILI RİSK VE AVANTAJLARI İLE FİNANSMAN TEKNİKLERİ'

Milletlerarası Ticaret Odası’ndan (ICC) Odamıza intikal eden yazı ekinde; Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 24 Kasım 2022 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında; “Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleriyle Bağlantılı Risk Ve Avantajları İle Finansman Teknikleri” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
MISIRA İHRACATTA AKREDİTİF UYGULAMASI

İlgi: 10.03.2022 tarihli ve (50-00)385 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda; Mısır’a ihracatta akreditif uygulamasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiş idi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Kahire Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmiş olup, ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almaları gerektiği vurgulanmıştır.

Devamını Oku
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTLERİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından yürütülen İşletme Geliştirme Destek Programı'nda değişiklik gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ

İlgi: 12.08.2022 tarihli ve (50-00)1094 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda; Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi’nde yapılan teknik düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yazısı iletilmişti.

Devamını Oku
DEİK_TÜRKİYE - TACİKİSTAN İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un ikili ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla yapacağı Tacikistan ziyareti kapsamında, 10 Kasım 2022, Perşembe günü Duşanbe’de Türkiye-Tacikistan İş Forumu’nun düzenlenmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
ALMANYA'DA AKTİF AİLE ŞİRKETLERİNİN DEVRALINMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yeni neslin bulunmaması ya da aile şirketini devam ettirmemeye yönelmemesi nedeniyle birçok karlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği iletilmiştir.

Devamını Oku
DTÖ HİZMETLERDE ULUSAL DUZENLEMELER REFERANS BELGESİ-BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTO) nezdinde hizmet ticareti alanında müzakereleri 02 Aralık 2022 itibarıyla tamamlanan ve ülkemizin de taraf olduğu Ulusal Düzenlemeler (Domestic Regulation) metninin, hizmet sektörlerinde ülkelerin ruhsatlandırma, izin ve yeterlilik verme süreçlerini ve bürokratik işlemleri disipline etmeyi amaçladığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
BANGLADEŞ İHALE DUYURULARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazı ekinde; Ticaret Bakanlığı'na Dakka Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya atfen, Bangladeş Enerji Bakanlığı'na bağlı Banglaş Yağ, Gaz ve Mineral Kurumu (Petrobangla) tarafından açılan ihalelere ilişkin bilgi verildiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler