BİRLEŞİK KRALLIK STA_ TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA KULLANILAN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI NUMARALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanları üzerine Onaylanmış İhracatçı Numaralarının yazılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verildiği ifade edilmiştir.

Devamını Oku
DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 02.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenerek 14.09.2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku
IRAK'TA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFELERİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Irak Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithalatı gerçekleştirilen ürünlere uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin kararı ile ilgili Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmiştir.

Devamını Oku
ENERJİ İHTİYACI HK.- UKRAYNA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nin e-posta yazısına atfen, Ukrayna için enerji ekipmanlarına ilişkin güncellenmiş ihtiyaç listelerinin iletildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
KANADA- İHRACATTA TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Kanada'da üretimi, ithalatı, tanıtımı ve satışı yapılan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin Tekstil Yanmazlık Düzenlemeleri kapsamında ürün güvenliği gerekliliklerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamaların yer aldığı elektronik platforma

Devamını Oku
ARJANTİN MİLLİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL KURUMUNDAN ALINAN SERTİFİKA ÖRNEĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazılarına atıfla, insan tüketimi amaçlı olmayan kan ürünleri ihracatına ilişkin Arjantin makamlarınca düzenlenen uluslararası veterinerlik sertifikasının (International Veterinary Certificate-CVI) bir örneği ekte yer almaktadır.

Devamını Oku
MALAVİ'DE YATIRIM PROJELERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Lusaka Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Malavi'de tarım, imalat, inşaat, turizm, madencilik, enerji, ulaşım ve su işleri alanındaki projeleri içeren bir dokümanın paylaşıldığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÜLKEMİZE İTHALATI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan "tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün" ürünlerinin, 31.03.2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Devamını Oku
YKTS-KEP VE UETS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, mer’i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS’ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde (YKTS) yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
KULLANILMIŞ TARIM MAKİNALARININ ÜLKEMİZE İTHALATINDA YAPILACAK İŞLEMLER HK. (2023-5)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazı ekinde; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)’nin Ek 7’sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatıyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
ICC_ UYGULAMADA AKREDİTİFLER ONLİNE EĞİTİMİ- ERTELEME

İlgi: 19.01.2023 tarihli ve (50-00)131 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 07 Şubat 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında (4 saat) “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Devamını Oku
DEİK_ SUUDİ ARABİSTAN - TÜRKİYE İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un 18-20 Mart 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı resmi ziyareti kapsamında, 19 Mart 2023, Pazar günü Riyad’da DEİK ve Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu (FSC) koordinasyonunda “Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu” gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
EKVATOR'UN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ALINAN NOTA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki sağlık konularında yetkili Ekvator Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sağlık sertifikalarının yeni formatının yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup, söz konusu sertifikanın bir örneği ekte iletilmiştir.

Devamını Oku
İHALE DUYURUSU - BANGLADEŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Dakka Ticaret Müşavirliği ve Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atıfla, Bangladeş Enerji Bakanlığı'na (Ministry of Energy, Power and Mineral Resources) bağlı Bangladesh Power Development Board tarafından "Construction of 50 MWp (DC) Solar Photovoltaic Grid-Connected Power Plant at Rangunia, Chattagram, Bangladesh" isimli ihalenin düzenlendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2023 YILI İHRACATTA HEDEF ÜLKELER LİSTESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihracatta ilave desteklerin daha geniş ülke grubuna sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara değinilerek, 2023 yılında ilave destek sağlanacak hedef ülke listesinin güncellendiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler