KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE RUSYA FEDERASYONUNCA ALINAN TEDBİRLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Rusya Federasyonu'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve ihdas süreci halihazırda yürütülmekte olan tedbirlere ilişkin Moskova Ticaret Müşavirliğimizce güncellenen tablo iletilmiştir.

Devamını Oku
FAS'A GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRACATTA UYGUNLUK KONTROLLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 01 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmiş olup,

Devamını Oku
FAS KAMU İHALELERİ HAKKINDA ALINAN COVID-19 TEDBİRİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas genelinde COVID-19 salgınına karşı 20 Mart 2020 tarihinde başlayıp 20 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan olağanüstü sağlık hali ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerden dolayı, kamu ihaleleri yüklenicilerinin söz konusu süre içerisinde devam eden projelerinin olumsuz etkilenmesi halinde,

Devamını Oku
ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluslararası Yük Taşımacılığı konulu dağıtımlı yazıyla; ilgide kayıtlı Genelge kapsamında; "uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir)"

Devamını Oku
FAS'TA GÜMRÜK MUAFİYETİ BAŞVURULARININ ELEKTRONİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 09 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 Gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının,

Devamını Oku
RAIL BALTICA İHALESİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Rail Baltica isimli Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı demiryolu hattıyla bağlamak için devam eden büyük bir demiryolu altyapı projesinin bulunduğu bildirilmiş olup, projenin 2026 yılında tamamlanmasının ve 5.8 milyar Euro'ya malolmasının beklendiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ'NE İHRACAT

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020 tarihi saat 23:59'a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen "muz" cinsi eşya taşıyan araçların,

Devamını Oku
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞININ SINIR KAPILARINDA ALDIĞI TEDBİRLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Suudi Arabistan Krallığı'nın sınır kapılarında aldığı tedbirlere ilişkin Nota paylaşılmıştır.

Devamını Oku
İSLAM KALKINMA BANKASI'NIN COVID-19 İÇİN ALACAĞI TEDBİRLER HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı,

Devamını Oku
ADR - TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ VE TANK MUAYENELERİNİN ERTELENMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) paralel olarak hazırlanan ve revize edilerek 24.24.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, ithal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğu vurgulanmıştır.

Devamını Oku
2020-10 SAYILI İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ GENELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışlarının revize edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
İTHALATTA KIRMIZI HAT UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığımız tarafından dün uygulamaya başlanmış olan İthalatta Kırmızı Hat Uygulaması, yaşanılan mağduriyetler neticesinde Odamızın girişimleri ve TOBB'un destekleriyle sonlandırılmıştır.

Devamını Oku
ONLINE EXPORT AKADEMİ PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı ve UPS firması ile, kamu özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen Export Akademi Programı ile kadın ve genç girişimcilerimizin ihracatçı olabilmeleri için eğitimler düzenlendiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
UKRAYNA TARIM ARAZİLERİ KANUNU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 31 Mart 2020'de Ukrayna'da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler