KOLOMBİYA'DA TÜRK ÇELİK ÜRÜNLERİNE EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı kararname ile Kolombiya'nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığı ülkelerden yapmakta olduğu çelik ürünleri ithalatına 2 yıl süreyle % 8,5 ek gümrük vergisi getirdiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN TEKNOLOJİ HIZLANDIRMA PROGRAMININ FİNAL ETKİNLİĞİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 10 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Shangri La Hotel'de Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı'nın final etkinliği ''INVEST UP'' ve ''STARTUP EXPO''nun gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARİ İŞBİRLİĞİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER DUYURULARI

Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’nden Odamıza intikal eden yazıda, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) tarafından dünyanın 54 ülkesinde yayınlanan haftanın güncel ticari işbirliği ve teknoloji transferi duyuruları bildirilmiştir.

Devamını Oku
CEZAYİR PAZARINA GİRİŞ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Cezayir hükümetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkin olarak görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
BAZI ÜRÜNLERİN FAS’A İTHALATINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas’ın ilgili makamları tarafından bazı ürünlerin Fas’a ithalatında ilgili ülke standartlarına uyumun zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
AKKUYU NGS İÇİN TITAN2 AKREDİTASYON VE MARKET ARAŞTIRMASI

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Türkiye Sanayi İrtibat Ofisinden Odamıza intikal eden yazıda; Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamındaki ihalelere katılıma ilişkin bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
YAZILIM FİRMALARI İÇİN DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Erciyes Teknopark A.Ş.’den Odamıza intikal eden yazıda; 24 Nisan 2019 Çarşamba günü "Yazılım Firmaları İçin Dış Ticaret Eğitimi” düzenleneceği belirtilmiştir.

Devamını Oku
TEKNİK VE MESLEKİ DÜZENLEMELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması kapsamında hazırlanan, Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde (SGM-2010/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM-2019/1) Taslağı ve Gerekçesi yazımız ekinde yer almaktadır.

Devamını Oku
SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARESİ HEYETİ GÖRÜŞ TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Riyad Büyükelçimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanı Ahmed Al Hakbani'nin, işbirliği olanakları ve taleplerinden bahsedilerek, ülkemize davet edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE - BELARUS İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 16 Nisan 2019 tarihinde JW Marriott Hotel Ankara'da Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandr Lukaşenko'nun ülkemize yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Türkiye–Belarus İş Forumu düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ESTONYA GİRİŞİMCİLİK VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (ICT) HEYETİ ZİYARETİ VE LATİTUDE 59 KATILIMI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 16-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tallinn/Estonya'ya bir girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri(ICT) heyeti ziyareti gerçekleştirilecek olup, program çerçevesinde Estonya'nın en önemli girişimcilik ve ICT etkinliği olan Latitude59'a indirimli katılım imkânı sağlanacağı bildirilmiştir.

Devamını Oku
FAS GÜMRÜK UYGULAMALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde Identifiant Commun de L'entreprise - (ICE) (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi" konulu 2019/8 sayılı Genelgenin (Ek-1) 8 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
IRAK BAŞBAKANI'NIN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 12 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında aşağıda yer alan hususların gündeme geldiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
DENİZYOLUYLA TAŞINACAK DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ HAKKINDA YÖNERGE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 27.032019 tarih ve 24215 sayılı yazı ile ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO);

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler