Makina, Talaşlı İmalat ve Döküm Sanayisine yönelik UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi

11 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından üye firmalarımızın yeni yurt dışı pazarlarına girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla Makina, Talaşlı İmalat ve Döküm sanayisine yönelik UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi başlatılması planlanmaktadır. UR-GE desteği, ülkemizde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlara yenilerini ekleyebilmelerine ve ellerinde bulundurdukları pazarlardaki paylarının artırılmasına yönelik tasarlanmış bir devlet desteğidir.

UR-GE tebliği kapsamında, eğitim veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içerisinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik projelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sektörel ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir.

UR-GE Proje maliyetlerinin %75’i T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, kalan %25’lik kısmı ise proje desteği alan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

Bu kapsamda, Odamızca düzenlenmesi planlanan, yeterli katılım olması halinde tarihini daha sonra duyuracağımız UR-GE bilgilendirme günü etkinliği için katılım bilgilerinizin https://docs.google.com/forms/d/1eNu6ex9yBk1MjFBlmx6MxlTgbTFniLo4IM5PAsQEBS8/edit adresinde verilen form ile Odamıza bildirilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
(UR-GE) PROJE DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler