CEZAYİR'E İHRAÇ EDİLMEK ÜZERE BEKLEYEN ÜRÜNLER HK.

03 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Cezayir’e ithalatta Cezayir ithalatçı firmaları tarafından ithal edilmek istenen ürünlerin anılan ülke piyasasında bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma yapılması zorunluluğunun ilgili ülke tarafından yürürlüğe konulmasından önce, ülkemizden Cezayir’e ihracatı gerçekleştirilmek üzere hazırlanan ve ihracatçılarımızın depolarında bekletilen mal ve ürünler hakkında yaşanan sorunlara dair, bir Odamızdan TOBB’a ulaşan bilgiler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu bildirilmiştir.

Yazıda, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındı bilgisi verilmiştir. Bu kapsamda, Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı firma tarafından bankada açtırılması gerekli dosya) işlemini yapmadan önce, ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının anılan Bakanlığın web sitesi aracılığıyla doğrulanması uygulamasının getirildiği açıklanmıştır.

Yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgiye atfen, söz konusu uygulamanın Cezayir Bankalar Birliği’nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli ekte bir örneği yer alan bildirimi ile yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmiş olup, ilgili tarihten önce açtırılmış ve onaylanmış ithalat dosyalarının yeni uygulamadan muaf tutulduğu kaydedilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında ilgili belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulanmıştır.

Bununla birlikte yazıda devamla, Cezayir’in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği 750 ABD Dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile yapılmasının gerektiği, bir teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15’inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer’i mevzuata uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda, yazıda da ifade edildiği üzere, ihracatçılarımızın konuyla ilgili olarak muhatap oldukları Cezayirli ithalatçı firmalar nezdinde sorgulama yapmalarının ve 22.04.2022 tarihinden önce onaylanmış olmasına rağmen yeni uygulamaya tabi tutulmak istenen ve depolarda bekletilen ürünlerin ithalat dosyaları hakkında Cezayir Ticaret Müşavirliğimizle (cezayir@ticaret.gov.tr) iletişime geçmelerinin faydalı olacağının düşünüldüğü belirtilmiş olup, konu Cezayir ile iş yapan/yapacak olan ilgili üyelerimize duyurulur.


Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
ABEF Bildirimi-24.04.2022 (1 sayfa)

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler