GENÇ GİRİŞİMCİLER VE KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ

Sayın Üyemiz,

TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu ve Kayseri Kadın Girimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10-00-16.00saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İl kurullarına üye olacak adaylar için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
• Genç Girişimciler Kuruluna aday olacakların 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise gün almamış olması gerekmekte olup Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak adaylarda yaş şartı bulunmamaktadır.
• Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yöneticisi, Genel Müdürü veya Murahhas Azası olması gerekmektedir.  Başvuru formu ekinde bu şartı sağladığını destekleyecek bir belge/yazı sunulması gerekmektedir.

Mevzuatta belirtilen bu şartları taşımayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Söz konusu kurullara üye olabilmek, seçimlerde aday olabilmek ve oy kullanabilmek için ekte yer alan Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve ekinde sunulacak destekleyici belge ile en geç 18.01.2019 Cuma günü 17:00’a kadar htok@kayso.org.tr e-posta adresine veya Odamızın 245 10 40 numaralı faksına gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Gençç Girişimci Kadınlar Kulübü Başvuru Formu

Kadın Girişimciler Başvuru Formu

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız