AR-GE MERKEZLERİ VE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

29 Temmuz 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,  TOBB Türkiye Yazılım Meclisi'nin ana gündemlerinden biri olan teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde faaliyet gösteren bilişim firmalarının iş gücü kaybının önüne geçecek ve aynı zamanda çalışma koşullarını olumlu etki edecek olan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Desteğinin Cumhurbaşkanı onayı ile %75'e çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın,  21 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Kararla birlikte, %75 çalışma desteğinden, aşağıdaki koşulların sağlanması ile tüm Ar-Ge ve destek personeli tam olarak faydalanabilecektir.

  • Toplam Ar-Ge ve destek personelinin %25'nin bölge veya merkezde çalışması gerekmektedir.
  • Ayda toplam çalışma süresinin %25'nin bölge veya merkezde geçirilmesi gerekmektedir.
  •  Merkezlerde geçirilecek sürenin hesaplanması Gelir Vergisi Tebliği çerçevesinde yapılacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: 31 Temmuz 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız...

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler