MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

10 Mayıs 2019

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;
ilgi: (a) 12.09.2017 tarih ve 79380874-145.09-E.l0363 sayılı yazı.
        (b) 20.09.2017 tarih ve 0433/14393 sayılı yazı.
        (c) 01.06.2018 tarih ve 79380874-145.09-E.98076 sayılı yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi (c)'de kayıtlı yazısında; madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bakanlığın ilgi (a)'da kayıtlı yazısında, söz konusu yönetmeliğin uygulanması noktasında aksaklık yaşanmaması için yapılan bazı açıklamalar ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla daha önce sizlere iletilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, ilgi (a)'da getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

Bu çerçevede, iş bu yazı gereği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin uygulanmasında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer alan Bakanlığın ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

22.06.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler