YILLIK İŞLETME CETVELİ

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazıda belirtildiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin her yıl ilk dört ay içinde en geç Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvelini İl Müdürlüğüne vermeleri zorunlu bulunmaktadır. Süresi içinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

Yıllık İşletme Cetvelini 2019 Nisan ayı sonuna kadar vermeyen  firmalara 1294,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

2018 yılı Yıllık İşletme Cetveli bilgileri e-Devlet kapısı veya Bakanlığın https://sanayisicil.sanayi.gov.tr wep adresinden kullanıcı adı ve parola işlemi gerçekleştirilip, işletme bölümü seçilerek girilebilecektir.

Sanayi Sicil Belgesi düzenleniş tarihi itibarıyla iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır.

Unvan,adres değişikliği,ürün ilavesi ve değişikliğinde en geç bir ay içerisinde sanayi sicil belgesi değişikliği için İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. İşletmelerin üretim faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması halinde sanayi sicil belgesinin aslı İl Sanayi ve Teknoloji  Müdürlüğüne iade edilecektir.
               
 
Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

22.02.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler