TÜRKİYE - KÜBA İŞ DİYALOĞU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi tarafından 9 Mart 2021 Salı günü 17.00-19.00 saatleri arasında “Türkiye-Küba Interconnected Business” Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
16. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 17 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde saat 14.00-16.00 arası, Milli Komitemiz ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde, "16. ICC Türkiye Tahkim Günü" konulu webinar düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI TÜRKİYE STRATEJİSİ VE BEŞ YILLIK EYLEM PLANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı'nın 25 numaralı eylem maddesi kapsamında Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi üyesi Türk Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE) tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan çalışma ile ilgili görüş talep edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER- İSVİÇRE VE BOSNA HERSEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 02 Mart 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında İsviçre'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz, 04 Mart 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatlerinde ise Bosna Hersek'de görev yapmakta olan Ticaret müşavirlerimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Söz konusu anlaşma ile Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku
CEZAYİRLİ SORUNLU İTHALATÇI FİRMALAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ihracatçı firmalarımızın ticari ilişkilerinde haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli ithalatçı kişi ve firmalar ile ticari münasebette bulunacak ve/veya bulunma ihtimali olan firmalarımızın ihtiyatlı olmaları hususunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Devamını Oku
BREXIT-ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

Devamını Oku
DEİK/ TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK İŞ KONSEYİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 02 Mart 2021 Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasında “Türkiye – Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
BREZİLYA YATIRIM FORUMU-2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Brezilya Hükümeti, Interamerican Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank-IDB) ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı (APEXBrasil) tarafından 31 Mayıs – 01 Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde, Transamerica Oteli'nde "Brezilya Yatırım Forumu-2021 (BIF2021 )"in gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ELEKTRONİK TARİFE SORUNLARI GRUBU (ETSG) SEKTÖR DUYURUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU PROJESİ YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DÜNYASI DİYALOĞU ETKİNLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 10-11 Mart 2021 tarihlerinde, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliğinin, online toplantı platformunda gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ 'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
UMMAN REKABET MEVZUATI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile, rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ONLINE EXPORT AKADEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; tüm KOBİ'lere yönelik 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 9.30'da Online Export Akademi düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER BELARUS VE SLOVAKYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 21 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Belarus'ta ve 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovakya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler