SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞININ SINIR KAPILARINDA ALDIĞI TEDBİRLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Suudi Arabistan Krallığı'nın sınır kapılarında aldığı tedbirlere ilişkin Nota paylaşılmıştır.

Devamını Oku
İSLAM KALKINMA BANKASI'NIN COVID-19 İÇİN ALACAĞI TEDBİRLER HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı,

Devamını Oku
ADR - TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ VE TANK MUAYENELERİNİN ERTELENMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) paralel olarak hazırlanan ve revize edilerek 24.24.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, ithal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğu vurgulanmıştır.

Devamını Oku
2020-10 SAYILI İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ GENELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışlarının revize edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
İTHALATTA KIRMIZI HAT UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığımız tarafından dün uygulamaya başlanmış olan İthalatta Kırmızı Hat Uygulaması, yaşanılan mağduriyetler neticesinde Odamızın girişimleri ve TOBB'un destekleriyle sonlandırılmıştır.

Devamını Oku
ONLINE EXPORT AKADEMİ PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı ve UPS firması ile, kamu özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen Export Akademi Programı ile kadın ve genç girişimcilerimizin ihracatçı olabilmeleri için eğitimler düzenlendiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
UKRAYNA TARIM ARAZİLERİ KANUNU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 31 Mart 2020'de Ukrayna'da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
DOLANDIRICILIK VAKALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Polonya'da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
KORONAVİRUS (COVID-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına ilişkin ekte bir örneği sunulan yazının, Ticaret Bakanlığı tarafından tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderildiği belirtilmiştir.

Devamını Oku
AYÇİÇEĞİ TOHUMUNUN CIF KIYMETİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 8.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile "Birim Gümrük Kıymet" ibaresinin "CIF Kıymeti" olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
COVID-19 SALGINI HAKKINDA İİT GENEL SEKRETERLİĞİ VE İSLAM KALKINMA BANKASI TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup,

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ'NE KURU İNCİR, FINDIK, ANTEP FISTIĞI İHRACATI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta, "Sağlık Sertifikası" yerine "Model Sertifika" düzenlenmesine başlanmış olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN YENİ TIBBİ CİHAZ TÜZÜĞÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu'nun Avrupa Birliği'nin Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü hakkında bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler