HIRVATİSTAN YATIRIM FIRSATLARI KATALOĞU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğunun güncellendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
BOTSVANA 2. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 25 Mart 2021 Perşembe günü, Türkiye-Botsvana Karma Ekonomik Komisyon (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın video-konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2021'DE ÇİN' DE İŞ YAPMAK HUKUKİ YÖNLERİYLE GÜNCEL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ WEBINARI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; 19 Şubat 2021 Cuma günü 10.00-11.30 saatleri arasında DTİK Asya Pasifik Bölgesi Komite Başkanı Necdet Demiryürek moderatörlüğünde, “2021’de Çin’de İş Yapmak: Hukuki Yönleriyle Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi” konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
2021/5 SAYILI GENELGE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler” konulu genelge yayınlandığı iletilmiştir.

Devamını Oku
YENİ AÇILAN RO-RO HATLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemiz ihracatının değer bazında % 30'unun gerçekleştirildiği uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergah dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşmakta olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
SLOVENYA VE LİTVANYA TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovenya'da, 16 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise Litvanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
GÜNEY SUDAN'DAKİ PROJELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Juba Büyükelçimiz ile Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede gündeme gelen ticari ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesine Güney Sudan'ın önem atfettiği belirtilerek, Türk şirketlerinin anılan projelere destek vermelerinden ve Güney Sudan'a yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarının ifade edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
FRANSA'DA YATIRIM OLANAKLARI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye- Fransa birliğinde 25 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de "Fransa'da Yatırım Olanakları” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE - PORTEKİZ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI WEBINARI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi ve AICEP Global iş birliğinde 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Zoom üzerinden Türkiye-Portekiz İşbirliği Fırsatları konulu webinar gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ÇEK - TÜRK ONLINE İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi ve Çek Ticaret Odası iş birliğinde 22-23 Şubat 2021 tarihleri arasında online ikili görüşmelerinin yapılacağı Çek - Türk Online İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
KATILIM ÖNCESİ MALİ İZLEME SÜRECİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki işbirliği sürecinin önemli bileşenlerinden birisini de "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) olarak bilinen ve 2007 yılından beri uygulanan mali destek sisteminin oluşturduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku
SELECT USA YATIRIM ZİRVESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın, yabancı firmaların Amerika pazarına açılmalarına ya da büyümelerine destek olmak için oluşturduğu Select USA programının en büyük etkinliği olan Select USA Yatırım Zirvesi'nin 7- 11 Haziran 2021 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
MOSKOVA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJELERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; önümüzdeki dönemde Moskova Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki projelerine ilişkin bilgiler iletilmiştir.

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project)" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olduğu bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER PERU VE EKVATOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 09 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru'da ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler