YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 01 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
2020-17 SAYILI GENELGE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet arayıcılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Devamını Oku
ISLAMIC FOOD PROCESSING ASSOCIATION

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Islamic Food Processing Association (IFPA) isimli girişimin lansman etkinliği için, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreterliği ile lslamic Organization for Food Security isimli kuruluşun işbirliği yaptığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE - İTALYA JETCO TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 29 Temmuz 2020 tarihinde Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakam Sn. Luigi Di Maio'nun katılımlarıyla Türkiye İtalya JETCO Toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
FAS'A GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRACATLARDA UYGUNLUK KONTROLLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin kontrollerinin yapılacağı ve ürünlere yönelik uygunluk sertifikalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, Avrupa KOBİ'lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını amaçlayan "KOBİ'lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlandığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
HOLLANDA TİCARET MÜŞAVİRİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla online toplantılar düzenlendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
İRAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Tahran Ticaret Müşavirliğimizin, İran Tarım Seferberliği Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edilmiş bitki sağlığı ve güvenliği, geleneksel tıp, organik ürünler ve bitkisel ilaç alanında iki ülke arasında teknik iş birliği anlaşması imzalanmak istendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
37. DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ GÜNDEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye - Avrupa Birliği 37. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantısı'nın Ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ROMANYA TANITIM WEBİNARI

Romanya Türk İş Adamları Derneği’nden (TİAD) Odamıza intikal eden yazıda; 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Romanya'da ki iş fırsatlarını tanıtmak üzere bir webinar düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
FRANSA TİCARET MÜŞAVİRİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla online toplantılar düzenlendiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
MOZAMBİK İHALE İÇİN NİYET BEYANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Mozambik'te faaliyet gösteren Güney Afrika merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik niyet beyanı ilanı yazımız ekinde yer almaktadır.

Devamını Oku
TÜRKİYE - İSPANYA SANAL İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye-İspanya 1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Zoom Videokonferans sistemi ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve İspanyol Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Maria Reyes Maroto Illera'nın katılımlarıyla Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
YABANCILARIN BOSNA HERSEK'TE İKAMETİ VE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MEVZUATA DAİR KİTAPÇIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren bir firmamızın yerel Hukuk Müşaviri Adnan Hadzimusiç tarafından, Saraybosna Ticaret Müşavirliğiyle işbirliği ve Saraybosna Büyükelçiliğimizle istişare içinde ekte bir örneği sunulan "Bosna Hersek'te Yabancıların İkameti ve Çalışması" isimli kitapçığın hazırlandığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
"KÜRESEL TURİZM SEKTÖRÜ: ZORLUKLAR VE COVID-19 SONRASI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER"

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nden Odamıza intikal eden yazıda; ICC ve Facebook İstasyon ile işbirliğinde 22 Temmuz 2020, saat 15:00’da “Küresel Turizm Sektörü: Zorluklar ve Covid-19 Sonrası için Dijital Çözümler” konulu uluslararası bir video konferans düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler