TÜRK START-UP GİRİŞİMLERİNİN GLOBALLEŞME POTANSİYELİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi koordinasyonunda 30 Haziran 2021 saat 15.00'te “Türk Start-up Girişimlerinin Globalleşme Potansiyeli” konulu webinar düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TOBB İKİLİ ODALARA ÜYELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabalan kapsamında, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gittiğine ilişkin bilgi verilmiştir.

Devamını Oku
ICDT-TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ KONULU ARAP- AFRİKA İŞ FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 6-8 Temmuz 2021 tarihlerinde ICDT ve Afrika’da Ekonomik Kalkınma için Arap Bankası (BADEA) iş birliğinde tarım ve gıda ürünleri konulu çevrimiçi Arap-Afrika İş Forumu düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
VIRTUAL REVERSE TRADE MISSION TO CALIFORNIA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 7 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 16:30-17:30 saatleri arasında ABD Ticaret Odası, TOBB, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Kaliforniya Valiliği İş ve Ekonomik Kalkınma Ofisi işbirliğinde ABD ve Türk özel sektörlerinden üst düzey temsilciler ve devlet yetkililerinin katılımıyla ABD sanal ticaret misyonu düzenleneceği bildirilmiş olan söz konusu etkinlik iptal edilmiştir.

Devamını Oku
ÇİN HALK CUMHURİYETİ TİCARİ DOLANDIRICILIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırdıkları bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE -AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU (TEBD) PROJESİ - TARIMSAL GIDA FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 28-29 Temmuz 2021 tarihlerinde, çevrim içi olarak, "Tarımsal Gıda Forumu" etkinliği gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
LONDRA VE LEFKOŞA TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ İHRACATI GELİŞTİRME TOPLANTILARI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’ndan Odamıza intikal eden yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde Kalkınma Ajansları ve Ticaret Müşavirliklerini bir araya getirecek çevrimiçi toplantılar serisi düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 10. DÖNEM TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Eşbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından deruhte edilen Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilerek, firmalarımızın yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılmasına yönelik olası çözüm önerilerine dair görüşler talep edildiği bildirilmiştir.

Devamını Oku
DÜNYA SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; inşaat, gıda, tarım, hayvancılık, mobilya, makine, madencilik, enerji, elektrik, tekstil, medikal, hızlı tüketim, genel ticaret ürünleri, sağlık, hizmet sektörü ve dış ticaret sektörlerinden firmaların katılım sağlayacağı Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'nun 15-16 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Pullman Hotel'de düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN GOOGLE EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki görünürlüğünü sağlaması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla TOBB ve Google iş birliğinde "Küçük İşletmeler İçin Google" projesi başlatıldığı bildirilmiştir.

Devamını Oku
TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın KEK 6. Dönem Toplantısı vesilesiyle yapacağı Özbekistan ziyareti kapsamında, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Taşkent'te Türkiye-Özbekistan İş Forumunun düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİNİN GELECEĞİ - SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİJİTAL, AKILLI

Milletlerarası Ticaret Odası’ndan Odamıza intikal eden yazıda; Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde Haziran-Ekim 2021tarihleri arasında "Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı bir uluslararası forum düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER - JAPONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Japonya İthalat ve Yatırım Ajansı Danışmanı Makoto Nakamura ve Global Media Corporation CEO'su Masanori Tonegawa'nın konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği "Japonya Gıda Pazarında Başarılı Olmak" isimli e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
KARADAĞ İŞ HİZMET SEKTÖRÜ BROŞÜRÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Karadağ’da yapılabilecek yatırımlara ilişkin bilgiler içeren “Karadağ İş Hizmet Sektörü” isimli broşürün bir örneği ekte yer almaktadır.

Devamını Oku
VAŞİNGTON, LONDRA VE LEFKOŞA TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ İHRACATI GELİŞTİRME TOPLANTILARI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’ndan Odamıza intikal eden yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde Kalkınma Ajansları ve Ticaret Müşavirliklerini bir araya getirecek çevrimiçi toplantılar serisi düzenleneceği bildirilmiştir.

Devamını Oku
Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler