KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taraflarınca yürütülen “TR2013/0327.06.01-02” numaralı “Türkiye'de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Konusunda Kapasite Artırımı İçin Teknik Yardım Projesi”nin çıktılarından biri olarak, EC 166/2006 sayılı “Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (E-PRTR) Tüzüğü'ne uyumlu ulusal mevzuat taslağını hazırladıkları ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu"na işlenmiş olarak en geç 15.03.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza yazılı olarak 245 10 40 fax numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

28.02.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler