BASINÇLI KAPLAR'IN TEST VE MUAYENELERİNE İLİŞKİN DUYURU

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Sözleşmesine (ADR) taraf olma sürecinin 2010 yılında tamamlandığı ve bu çerçevede ilgili mevzuatlar ile Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Loydu'nun çeşitli test ve muayene işlemleri için yetkilendirildiği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanlar, tank konteynerler ile CSC Konvansiyonu kapsamına giren dökme yük konteynerlerin onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerine ilişkin bir duyum yapılmıştır.

Söz konusu duyuru yazısına https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinden, DUYURULAR bölümü altında “ADR kapsamındaki basınçlı kapların tip onay, periyodik test ve muayenelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurusu” başlığından ulaşılabildiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

04.03.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler