SU YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla Su Yönetimi Ödülleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup, www.suyonetimiodulleri.orginternet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verileceği açıklanmıştır.
 

 • Su ve Kanalizasyon İdaresi (başarılı proje)
 • İl Belediyesi (başarılı proje)
 • İlçe Belediyesi (başarılı proje)
 • Sulama Teşkilatı (başarılı proje)
 • Üretici (yenilikçi proje)
 • Yüklenici (başarılı proje)
 • Müşavir (başarılı proje)
 • Üniversite (başarılı proje)
 • Basın Kuruluşu (en iyi haber)


İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi ürün ve en iyi haber değerlendirmelerinin Değerlendirme Kurulu (Jüri) tarafından aşağıda yer alan kıstaslar göz ününde bulundurularak yapılacağı belirtilmiştir.
 

 • Azaltılan su kayıpları oranı
 • Yerli ürün kullanımı
 • Çevrenin korunması
 • Yenilikçi fikir
 • Ar-Ge katkısı
 • Toplumsal fayda
 • Sosyal sorumluluk
 • Sürdürülebilirlik

Başvurular www.suyonetimiodulleri.org internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks vb. ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak başvuru formunu dolduracaktır. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda bulunabilir; ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Başvurular 1 Şubat 2019 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ödül töreni 9 Ekim 2019 tarihinde 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ile eş zamanlı olarak Ankara'da düzenleneceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

13.03.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler