ÖLÇÜ VE AYAR İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bilindiği üzere 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun İdari Cezalar başlıklı 15. Maddesinin (c) bendinde “Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” Hükmü yer almaktadır.

Resmi Gazete'nin 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı nüshasında yayımlanan 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3516 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 3 ile “15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri 1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki  ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamaz. Kullananlar hakkında belirtilen bent uyarınca işlem yapılır." hükmü getirildiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

20.03.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler