SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevre ve insan sağlığının korunmasını, doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların oluşumunun ve israfın önlenmesini, oluşan atıkların ise geri kazanıma yönlendirilerek kaynaklarımızın korunmasını hedefleyen sıfır atık vizyonu kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı'nı hazırladıkları ifade edilmektedir.

Taraflarına iletilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi neticesinde Bakanlıkça revize edilen “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 23.05.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamıza yazılı olarak 245 10 40 fax numarasına yada nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

17.04.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler