ÜYE BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİNİZ

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz;
 
Üyelerimizin Odamızda mevcut bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, sizlere kaliteli hizmet verebilmek için önem arz etmektedir. Firmalarımızın faaliyetleri süresince firma statüsünde, yönetim kadrolarında, adres ve diğer iletişim bilgilerinde değişiklikler olabilmektedir. Değişen bilgilerin; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10. maddesi çerçevesinde belirtilen “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.” hükümleri çerçevesinde Odamıza zamanında bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde hizmetlerimizde aksaklık ihtimali söz konusu olmaktadır.

Odamız faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için istenilen evrakların en geç 17.05.2019 tarihine kadarhavci@kayso.org.tr mail adresine veya elden Odamıza gönderilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,


Güncelleme için ihtiyaç duyulan evraklar;

- Üye Bilgi Güncelleme Formu

- Firma son Hazirun Cetveli (Anonim Şirketler için)

- Firma en son sermaye/yetkili/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

- Firma en son ortak/yetkililere ait Kimlik fotokopileri

- Firma güncel İmza Sirküleri (Yetkilisi değişenler için)

- Firma en son SGK Bildirim Bordro fotokopisi ve Vergi Levhası fotokopi

 

26.04.2019

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler