İSG YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TASLAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ HK.

20 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, işverenin muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlara ilişkin yükümlülükleri ile bu ekipmanların uygunluk kontrolünü yapmaya yetkili kişilerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve aynı zamanda 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7/A maddesinde düzenlenen uygunluk kontrol yükümlülüğünün Yönetmelikten çıkarılması amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı belirtilerek Birliğimiz görüşleri istenmiştir.

Ekte yer alan yönetmelik taslakları ile ilgili görüşlerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre 23.11.2023 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmek üzere Odamıza yazılı olarak ve elektronik ortamda word formatında nbozsoy@kayso.org.tr e-posta adresine ya da 245 10 40 faks numarasına gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: İSG Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Taslaklarına Yönelik Görüş Talebi için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler