YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

03 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56 ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslarda Birlik Tarafından Belirlenecek Ücret Ve Hadler Eki"nde düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında;

Başvuru ücretleri;

  • Yetki belgesi başvurusu için 2000,- TL (İkibin Türk Lirası),
  • Ana fuar takvimi başvurusu için 1.250,-TL (Binikiyüzelli Türk Lirası),
  • Fuar takvimine ekleme başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası),
  • Değişiklik ve iptal başvurusu için 4.250,- TL (Dörtbinikiyüzelli Türk Lirası) olarak uygulanacağı.

Ödenmiş sermaye tutarı;

  • Usul ve Esasların 9/1-c maddesinde belirtilen ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak uygulanacak olup, Geçici Madde 2 gereği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlamaları ve bu durumu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir veya bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenecek rapor ile belgelemeleri gerekmektiği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlayamayan düzenleyicilerin yetki belgelerinin iptal edileceği ifade edilmiştir.

Başvuru ücretlerinde yapılan değişiklik ve ilgili raporların 31.12.2023 tarihine kadar Fuarlar Bilgi Sistemi (fuarlar.tobb.org.tr adresi) üzerinden yüklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler