KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

26 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 2024 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlık çalışmaları kapsamında, 31.12.2022 tarihli ve 32060 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-13.pdf)2023/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu Tebliğe ilişkin gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların, ekte iletilen şablona uygun olarak 2 Ekim 2023 saat 12.00 ‘ye kadar Odamıza (yyilmaz@kayso.org.tr) iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Şablon

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler