ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMALARI HAKKINDA

01 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Türkiye Çevre Ajansı tarafından yayımlanan Usul ve Esasların 11'inci maddesinde, bu Usul ve Esasların Ek-1 ve Ek-2'sinde 1.,2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla (ek-1 de yer alan CAM, PET, ALÜMİNYUM ambalaj türlerinden biri veya birden fazlası kullanılarak ek-2 de yer alan 1. sınıf ürünleri) piyasaya arz edilecek olan ve 1.sınıf olarak tanımlı ürünler için geçiş tarihlerinin düzenlendiği, düzenleme ile, söz konusu ambalajlı içecekler için 1/1/2023 tarihi itibari ile Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden tescil sürecinin başlatılması ve tescil edilmiş ambalajlı ürünlerin 1/8/2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanması zorunlu tutulduğu belirtilmektedir.

1/1/2024 tarihi itibari ile de DBYS üzerinden tescil edilmemiş ambalajların piyasaya sürülmesinin yasak olduğu, bununla birlikte, aynı Usul ve Esasların Ek-1'inde yer alan ambalajlarla piyasaya arz edilecek, Ek-2'de 2., 3. ve 4. sınıf olarak tanımlı ürünler için tescil işlemlerine ve depozitolu olarak piyasada yer almalarına ilişkin geçiş tarihlerinin ise Ajans tarafından ayrıca düzenlenmek sureti ile yayımlanarak yürütüleceği belirtilmiştir.

Zorunlu depozito uygulamalarına yönelik sürece ilişkin gerekli tüm bilgilendirmeler ve duyurular Depozito Bilgi Yönetim Sistemi web sayfası (https://www.dbys.gov.tr) üzerinden yapılmakta ve aynı web sayfası üzerinden erişim sağlanan DBYS uygulaması üzerinden de firma ve ambalaj/ürün kayıt işlemleri (ilk etapta Piyasaya Süren işletmeler, Piyasaya Süren Tedarikçi işletmeleri, Satış Noktaları ve Ambalaj Etiket Üreticileri) ile ambalaj tescil işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda, 02/06/2023 tarihli ve 6572817 sayılı "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde tarihler dikkate alınarak iş ve işlemlerin yapılması hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler