KLUPAK KAĞIT CİNSİ EŞYANIN ÜRETİMİ HK.

28 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma kapsamında 4804.21.10.00.00 ve 4804.21.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda (GTİP) sınıflandırılan "Klupak kağıt" cinsi eşya ile ilgili olarak,

  • Ülkemizdeki yerli üretimin ülkemiz ihtiyacını miktar ve teknik özellikler açısından karşılayıp karşılamadığı,
  • Ülkemizde üretilen klupak kağıdın ithal edilen klupak kağıttan kullanım amacı ve kalite gibi yönleriyle farklılık gösterip göstermediği,
  • Bu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan ambalaj üreticilerinin halihazırda herhangi bir tedarik sorunu yaşayıp yaşamadığı,
  • Ülkemizde ne kadar Klupak kağıt üretimi ve tüketimi olduğu,

konularında bilgiye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, mezkur hususlarda Odanız görüşü talep edilmiş olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletmek üzere Odamıza (nbozsoy@kayso.org.tr) 02.08.2023 tarihine kadar gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler