AB YEŞİL MUTABAKATI ÇERÇEVESİNDE GRANÜL MİKROPLASTİK ÖNLEM SERTİFİKASI BELGESİ OCB SEMİNERİ

14 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı(PAGEV) işbirliği ile, Endüstrileşme faaliyetleri neticesinde okyanuslarda ve denizlerde meydana gelen kirliliğin her geçen gün arttığı ve deniz yaşamını olumsuz etkilediği bilinmekte olup, özellikle son dönemlerde mikroplastikler ve bu plastiklerin doğaya salınımının önlenmesi hayati bir konu olarak gündeme gelmektedir. Granüllerin üretimi, nakliyeleri ve üretilmesi esnasında tesislerde meydana gelen kayıp ve sızmalarının engellenmesi, küresel bir çevresel sorun olan deniz kirliliğinin ve karada bulunan plastik hammaddelerin denizlere karışmasının önlenmesi amacıyla plastik sektöründe dünya çapında Operation Clean Sweep (İyi Süpürme Hareketi) girişimi başlatıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu girişim ile plastik hammadde taneciklerinin denizlerdeki yaşam için tehlike oluşturmaması amacıyla farkındalık, eğitim ve denetim hizmetleri sağlandığı bilinmektedir. Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların granül kayıplarının önüne geçilmesi ve denizlerdeki çevre kirliliğine engel olunması amacıyla Uluslararası Geçerliliğe Sahip OCS Çevre Sertifikasına sahip olması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, İTO ve PAGEV iş birliği ile organize edilen "AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Granül Mikroplastik Önlem Sertifikası Belgesi OCS Semineri” 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09:00-11:00 saatleri arasında İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Katılım ücretsiz olmakla birlikte, kontenjanla sınırlıdır. Seminere katılmak isteyen üyelerimizin PAGEV'den Uğur AKTEL'e kayıt yaptırmaları gerektiği (ugur.aktel@pagev.org.tr veya 0212 425 13 13 ) hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler