MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN SATICILARCA İPTALİ

06 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Mesafelisözleşmeler" başlıklı 48 inci maddesinin (3)ve (7) numaralı fıkralarında ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin "Sözleşmenin ifası ve teslimat" başlıklı 16 ncı maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan hükümler gereğince satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesi zorunlu kılınmış, malın stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesi ise mevzuata aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen idari yaptırımların uygulanmakta olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Mesafeli Sözleşmelerin Satıcılarca İptali hk. yazı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler