TOBB KAYSERİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ VE GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ

06 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin Oda/Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na üye olmak isteyen adayların, 03 Temmuz 2023 ve 8 Eylül 2023 tarihlerini arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi

(http://girisimcilik.tobb.org.tr/) üzerinden online başvuru yapabilecekleri ve TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan eksiksiz üye başvuruları arasından Odamız Meclis Üyesi sayısı kadar belirlenen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyesi’nin Odamız Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

TOBB İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;

  • 18 yaşından gün almış, 40 yaşından gün almamış olması,
  • Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin ise;

  • Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

Ayrıca ilimizde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilecektir.

Kurullara ilişkin çalışma, usul ve esaslarla ilgili mevzuat ve seçim takvimi alttaki linklerde yer almaktadır.

https://www.tobb.org.tr/TOBBGencGirisimcilerKurulu/Sayfalar/Mevzuat.php

https://girisimcilik.tobb.org.tr/view/duyuru/detay.php?Guid=2dafbc08-0dca-11ee-bede-00505693564f

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler