BAZI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLERE VE UYGULANACAK MÜEYYİDELERE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

23 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13 üncü maddeleri, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak "Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formu vasıtasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize iletilmek üzere Odamıza (nbozsoy@kayso.org.tr) 25 Mayıs 2023 tarihine kadar iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler