ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

23 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığı bildirilmektedir.

İklim değişikliğinin azaltılması çalışmaları aynı Bakanlık tarafından ayrıca yürütülmekle birlikte; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği ve risk kapsamı Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu doküman ekte yer almakta olup, plana ilişkin görüş ve katkılarınızın yine ekte iletilen görüş formuna işlenerek, en geç 24.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamız yazılı olarak, ayrıca nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi, Eylem Planı ve Görüş Bildirme Formu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler