YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

23 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliğ Taslağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilmiştir.

Söz konusu Taslak ekte yer almakta olup; taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 24.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza yazılı olarak, ayrıca nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: YDDP Uygulama Esasları Tebliği Taslağı ve Görüş Bildirme Formu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler