DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ

10 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 02.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenerek 14.09.2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği taslağının hazırlandığı ifade edilmiş olup; söz konusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte kayıtlı Görüş Bildirme Formuna işlenerek 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Odamıza (htok@kayso.org.tr) iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
DTTD Yönetmelik Taslağı (5 sayfa)

Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler