FUAR BAŞVURULARINA İLİŞKİN

24 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremler sebebiyle, TOBB tarafından, 06 Şubat - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenmek üzere Takvim'de yer alan fuarları kapsayacak şekilde, sektörde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesini teminen fuar iptal ve değişiklik ile bu kapsamda iptal edilen fuarların takvimine ekleme başvurularına ilişkin süreçleri kolaylaştırıcı bazı kararlar alındığı bildirilmiştir. Bu doğrultuda;

1.OHAL ilan edilen 10 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana) düzenlenmek üzere 2023 Yılı Fuar Takvimi'nde yer alan fuarlara ilişkin yapılacak olan deprem mücbir sebepli tarih değişikliği ve iptal başvurularında;

a)Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların (Usul ve Esaslar) 17. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,

b)Usul ve Esaslar'ın 17. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine,

c)Usul ve Esaslar'ın 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak iptal başvurularının şirket antetli kağıdına yazılmış ve şirket temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçeyle kabul edilmesine,

d)Usul ve Esasların 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak tarih değişikliği başvurularında başvuru evraklarının noter onayı aranmaksızın değerlendirmeye alınmasına,

e)Bu kapsamda iptal edilen fuarlar için, 2023 Yılı Fuar Takvimi'ne ekleme başvurusu yapılması halinde, Usul ve Esasların 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi aynı maddede yer alan evraklar ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmasına ve Usul ve Esasların 15. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine,

f)İlgili başvurulardan ücret alınmamasına,

2.OHAL ilan edilen illerin dışında yer alan illerde düzenlenecek fuarlar için TOBB’a intikal

 ettirilen deprem mücbir sebepli iptal ve değişiklik başvurularında;

a)Başvuru ücreti alınmamasına,

b)Başvuruların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce ayrı ayrı değerlendirilmesine,

c)Başvuruların kabul edilmesi durumunda, bu fuarlar özelinde;

- Esasların 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan sürelere riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,

- Esasların 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 17 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hükümlerin askıya alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler