TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI GENELGESİ

17 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi”nin yayımlandığı bildirilmektedir.

Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için genelgede belirtilen tekniklerin;

· Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024,

· 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,

· 5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması zorunludur.

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin İş Termin Planlarını, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

Söz konusu genelgenin ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler