2023 ERASMUS+ VE ESC MERKEZİ PROJE FIRSATLARI

16 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı’nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizin etkin olarak 2004’ten bu yana katılım sağladığı Erasmus+ Programı ve 2018’den beri yer aldığı ESC Programında projelerin, başvuruların yapıldığı kuruma göre 2’ye ayrıldığı; başvuruları doğrudan Ulusal Ajansa yapılan projelerin “ülke merkezli projeler” olarak adlandırıldığı, başvuruları doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projelerin ise “merkezi projeler” olarak tanımlandığı bilgisi verilmiştir.

Merkezi projelerin, Avrupa çapında yükseköğretim alanında standartların geliştirilmesine vesile olacak müfredatların ve yüksek lisans programlarının tasarlanması, üniversite birliklerinin kurulması ve bu standartlarının Avrupa ötesine yayılması; üniversite-sanayi işbirlikleri ile Avrupa genelinde yenilikçilik kapasitesi, girişimcilik anlayışının artırılması; spor projeleri ile spor kulüplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, sporun ruhuna aykırı durum ve koşullarla mücadele edilmesi ve herkes için sağlıklı yaşama katkı sağlanması; gençlik alanının bir sektör olarak ele alınarak bu sektörün parçası olan unsurların kapasitelerinin geliştirilmesi; dünya çapında yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunulması gibi konulara odaklandığı açıklanmıştır. Bu amaçların hayata geçirilebilmesi için Avrupa geneli katılımı ile oluşturulan ortaklıkların kurulmasının gerekli olduğu, bu ortaklıklara projeleri için proje başına 4 Milyon Avroya kadar hibe tahsis edildiği ifade edilmiştir.

EACEA tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısında, Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet, ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvuruların açıldığı bildirilmiştir.

Ulusal Ajans tarafından TOBB’a gönderilen Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Ayrıca merkezi projeler başvuru portalına bit.ly/EACEABaşvuruPortalı adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına da bit.ly/UATeklifÇağrıları adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
2023 Yılı Merkezi Projelerine İlişkin Bilgi Notu (4 sayfa)

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler