SKDM VE ETS KAPSAM KARŞILAŞTIRMASI

28 Aralık 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) amacının; Avrupalı üreticilerin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) altında maruz kaldığı karbon ücretlerine bağlı maliyet artışları nedeniyle, AB’deki üretimin, karbon fiyatlaması olmayan ülkelere kaymasını engellemek olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, AB’nin SKDM mevzuatını geliştirirken, ihracatçılarımızı AB ETS mevzuatı altında kendi üreticilerine uyguladığından daha fazla bir yükle karşı karşıya bırakıp bırakmadığı hususunun incelendiği bildirilmiştir.

SKDM ve ETS mevzuatlarının eşdeğerliğinin anlaşılabilmesi amacıyla, SKDM taslak mevzuatının EK-1’inde sayılan CN kodları (GTIP kodlarıyla eşdeğer) ve SKDM kapsamına yeni ekleneceği bildirilen hidrojen ile demir-çelikten vida ve cıvataların (CN kodları bu aşamada açıklanmamıştır) ihracatı itibariyle SKDM’ye tabi olacak olmakla birlikte, AB ETS Yönetmeliği’nin EK-1’indeki faaliyet eşik değerleri itibariyle AB ETS kapsamına girmeyecek üretici/tesislerimizin bulunup bulunmadığının Bakanlık tarafından araştırıldığı bilgisi verilmiştir.

Bu kapsamda ekte iletilen SKDM Taslak Tüzüğü EK-1’inde yer alan ürünleri AB’ye ihraç eden; ancak aktiviteleri/kapasitesi/üretim süreçleri itibariyle yine ekte iletilen AB ETS EK-1 kapsamına girmeyen (AB ETS EK-1’de sayılan faaliyetler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik EK-1’inde aynı şekilde listelenmekte olup, kolaylık olması açısından ekte iletilmiştir) firmaların olup olmadığının araştırılarak ilgili firma bilgilerinin Bakanlığa iletilmek üzere 3 Ocak 2023 tarihine kadar Odamıza resmi yazı ile ayrıca htok@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda iletilmesi hususunu;

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
SKDM ve ETS Kapsam Karşılaştırması Hk.(8 sayfa)

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler