TKYD Anadolu Panellerinin 9.’su Kayseri’de yapıldı

03 Kasım 2022

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi işbirliği ile düzenlediği Anadolu Panelleri’nin dokuzuncusu Odamız ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde “Neden Kurumsal Yönetim” başlığı altında yapılan panele, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çimenoğlu panelist olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye ekonomisi içinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ınını aile şirketlerinin ürettiğini belirterek, kurumsal kimliği öncelikle aile şirketlerinin oturtması gerektiğini söyledi.

Kurumsallığın beraberinde istikrarı, istikrarın da başarıyı getireceğini kaydeden Özkaya, “Başarılı olmak ve bu başarının devamlılığını sağlamak isteyen şirketlerin öncelikle kurumsal bir statü kazanması gerekiyor. Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor. Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ınını aile şirketleri üretiyor. Maalesef ülkemizde aile şirketlerinin ömrü gelişmiş ülkelerdeki kadar uzun değil. Ülkemizdeki aile şirketlerinin yüzde 38’inin birinci, yüzde 47’sinin ikinci, yüzde 13’ünün üçüncü ve sadece yüzde 2’sinin dördüncü ve daha sonraki kuşağa ulaşabildiği ifade ediliyor. Fortune 500’e göre dünyadaki en büyük ve başarılı şirketlerin yüzde40’ı aile şirketleri. Ayrıca dünyadaki en zengin ilk 10 kişinin de 7’si aile şirketi üyeleridir. Buradan hareketle, aile şirketleri, dünya ve Türkiye ekonomisine yön veren, en önemli aktörlerden biri olduğu aşikârdır. Dolayısı ile özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma, hem dünya hem ülkemiz açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ise adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurumsal yönetim anlayışının inşa edildiğini, etki ettiği tüm alanlarda da yol gösterici olma misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Çimenoğlu da panelde yaptığı konuşmada, finansal kurumların işletmelerin yürütmekte olduğu kurumsal yönetim ilkeleri seviyesini yakından ve dikkatle izlediklerine dikkat çekti.

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler